Dit is de site van het project De Grote Verwenning.

De Grote Verwenning is een onderzoeksproject.

De centrale vraag van het onderzoek luidt: wat doet het met de Nederlanders dat ze het zo goed hebben? Of, preciezer: welke invloed heeft de welvaart van Nederland op de mentaliteit en de cultuur van de Nederlanders? Dat is een goed onderwerp voor tijdens een economische crisis. Die komt namelijk niet alleen: het is ook een tijd van politieke en ecologische crisis. In het denken over die crises staat de vraag centraal wat wij doen met onze welvaart. Om daar een goed antwoord op te kunnen geven, moeten we eerst weten wat welvaart met óns doet. Meer over de achtergrond van De Grote Verwenning vind je hier.

Het project draait om twee vraagstukken. Het eerste luidt: wat is welvaart en over hoe welvarend is Nederland? Het tweede luidt: wat zijn de culturele en mentale effecten van de Nederlandse overvloed op de Nederlanders?

De Grote Verwenning is begonnen als een boekproject. Daar kan het ook heel goed nog op uitdraaien. Maar voorlopig is deze site het platform voor de opbrengsten en de zijpaden van mijn onderzoek. Hier vind je enerzijds langere artikelen en interviews en anderzijds korte reacties en verwijzingen naar de actualiteit. ‘Welvaart’ is namelijk trending, zoals dat heet. Maar ook infographics en datavisualisaties van Klaas van der Veen en Ruben Daas (www.explanationdesign.nl) en beeld van Susanne Kuiper en Femke Terpstra (www.studiobreedbeeld.nl). Vanaf de zomer van 2012 volgen evenementen als debatten en seminars. Zo presenteert De Balie vanaf september elke maand een film over welvaart en haar uitwerking, met telkens interview en inleidingen. Binnenkort meer over deze bijzondere serie. Alle posts op De Grote Verwenning worden ook gepubliceerd op Sargasso.

Bel of mail me met ideeën, en plannen voor publiciteit dan wel samenwerking: 06 41472191 / patrick[at]angl.nl. Meer over mij vind je hier.

Advertenties